Visste du att fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige? Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Och bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent. Med kampanjen Vi värmer varandra med fjärrvärme vill branschorganisationen Svensk Fjärrvärme att fler ska få ökad kunskap om fjärrvärme. Med humoristiska reklamfilmer vill de berätta hur fjärrvärme hjälper till att hushålla med jordens resurser genom att ta till vara det som annars skulle gå till spillo.

Värmevärden använder i huvudsak biobränslen, spillvärme från tillverkningsindustrin och avfallsbränslen för att framställa fjärrvärme. Avfallsbränslen utgörs av bla hushållsavfall, rivningsvirke och restprodukter från industrin.

 

Du kan se filmerna på Svensk Fjärrvärmes youtube-sida samt läsa mer om kampanjen på deras kampanjsida.

Se fler nyheter