I Avesta arbetar vi för fullt med att trygga vår leverans av fjärrvärme. I ett av Värmevärdens största distributionsprojekt 2018 pågår just nu ett arbete med att byta ut en ledning till Krylbo som bland annat förser Hedins såg med värme till deras virkestorkar. Kulverten som byggdes 1982 har under vintern grävts upp och 486 meter rör har bytts ut. I projektet ingår bland annat komplettering med kulvertlarm som möjliggör för oss att upptäcka eventuella fel och läckage i tid innan det leder till stora skador. På så vis ökar vi tryggheten och säkerheten i vår värmeleverans till våra kunder.

I slutet av januari firade projektet med korvgrillning när schaktet var färdigt och alla rör sammanfogade. Nu pågår ett arbete att svetsa ihop rören därefter ska schaktet fyllas igen.

– ”Vi hoppas på kyla under februari/mars säger Björn Forsell, vår gräventreprenör, annars blir det lerigt och arbetsamt att återfylla hela kulvertsträckningen.

Den nya ledningen beräknas tas i drift under augusti 2018.

Se fler nyheter