MPS-CMYK2

Vi stödjer Missing People Sweden i deras viktiga och värdefulla arbete!

Missing People Sweden är en ideell organisation som publicerar efterlysningar samt samordnar och genomför skallgångar av försvunna personer i Sverige. Verksamheten startade i januari 2012 och de har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar, dykningar och hundspårning runt om i Sverige.

Läs gärna mer på Missing People Swedens hemsida.

Se fler nyheter