Vi på Värmevärden påbörjar nu ett projekt med att byta ut villamätare i Avesta. Det är ca 1244 mätare som ska antingen bytas ut helt, eller bytas batteri i, för att vi ska kunna fjärravläsa mätarna. Projektet kommer att pågå fram till och med februari 2015, då dessa mätare ska vara bytta. Mätarbytena kommer att utföras av Engstedt Rör AB och Nybergs El i Avesta AB. De kommer kontakta de kunder som berörs via brev eller telefon.

För frågor kring mätarbytena, vänligen kontakta Engstedt Rör AB tel: 0226-616 00, eller Nybergs El i Avesta AB tel: 0226-149 99.

Se fler nyheter