Värmevärdens ägare har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Adven, en ledande nordisk aktör inom fjärrvärme och industrilösningar. Affären ökar väsentligt ägarnas närvaro på den nordiska energimarknaden.

Adven har över lång tid skapat sig en stark position inom framförallt hållbara energileveranser till industrier. Tillsammans med Värmevärdens erfarenheter och starka fokus på hållbar fjärrvärme kommer båda företagen kunna dra nytta av varandra i ambitionen att öka närvaron på den nordiska energimarknaden.

Den här affären understryker ägarnas tilltro till den nordiska energimarknaden och det stöd vi har för att skapa en stark och hållbar verksamhet för den industri och de samhällen där vi verkar. Affären beräknas kunna slutföras under senare delen av 2020.

Se fler nyheter