Värmevärdens ägare har nu slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Adven, en ledande nordisk aktör inom fjärrvärme och industrilösningar. Affären ökar väsentligt ägarnas närvaro på den nordiska energimarknaden.

Adven har över lång tid skapat sig en stark position inom framförallt hållbara energileveranser till industrier i Norden och Baltikum. Tillsammans med Värmevärdens erfarenheter och starka fokus på hållbar fjärrvärme på den svenska marknaden kommer båda företagen kunna dra stor nytta av varandra i sin fortsatta tillväxt.

Nu kommer Värmevärden och Adven inleda samarbetet för att full ut dra nytta av en utökad geografisk marknad och ett bredare erbjudande till kunderna och gemensamt fortsätta växa inom alla de produkter vi idag levererar.

Se fler nyheter