Värmevärden hade äran att stå som värd vid Svensk Fjärrvärmes årliga evenemang ”Fjärrvärmedagarna” som hölls i Nynäshamn 9-10 april.Fjarrvarmedagarna Nynashamn

Vår affärsutvecklare, Jonas Dyrke, visade på våra industrisamarbeten. Björn Söderberg, Regionchef Öst, knöt vår Nynäshamnsverksamhet till seminariet. Anders Gustafsson och Roger Silver, underhållsansvariga, visade kraftvärmeverket från sin bästa sida. Evenemanget hölls på Utsikten meetings, en av våra viktiga kunder i Nynäshamn.

Fjärrvärmedagarna är fjärrvärmebranschens största konferens där aktuella frågor diskuteras med kollegor, representanter för myndighet och regering samt forskare och leverantörer till branschen.

Se fler nyheter