Den 1 februari bildades Värmevärden Siljan AB, ett delägt bolag som ägs till 51% av Värmevärden AB och resterande av Dala Energi och Rättviks kommun. Den 1 juli tar Värmevärden AB över all kontakt med fjärrvärmekunderna, det innebär att du som är kund hos Rättviks Energi eller Dala Energi nyligen har fått din sista faktura från respektive bolag. Från och med nästa fakturering så är det Värmevärden som kommer att vara avsändare. 

Jag har frågor gällande min faktura, vem ska jag kontakta? 

Har du frågor om fakturor från Rättviks Energi så kontaktar du som vanligt Rättviks Energis kundkontakt via 020-200 210 eller e-post. Om du däremot får frågor vid nästa faktura, där Värmevärden är avsändare, så kontaktar du Värmevärdens kundservice

Behöver jag kontakta Värmevärden för att få nästa faktura? 

Nästa månad kommer du att få en pappersfaktura, men med den nya avsändaren Värmevärden på kuvertet. Oavsett vilket betalningsalternativ du har idag, så kommer fakturan via post. Med den fakturan följer information om hur du väljer nytt betalningssätt, detta för att Värmevärden Siljan AB är en ny juridisk person med ett annat bankgiro. 

Vi vill tacka Rättviks Energi och Dala Energi för förtroendet att få förvalta kundrelationerna och skapa en starkare värmeverksamhet.

Se fler nyheter