I dag överlämnar uppvärmningssektorn sin färdplan för fossilfri uppvärmning till regeringen. Tillsammans med 85 st andra företag, organisationer och kommuner har Värmevärden valt att ställa sig bakom planen vars vision är att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri* år 2030.

Anders Ericsson, VD på Värmevärden, är positiv till initiativet som grundas i samverkan för att åstadkomma omställning.

‒ Utifrån vår affärsidé om att erbjuda hållbar energi är det självklart att vi ställer oss bakom och är delaktiga i branschens gemensamma plan och åtagande. Företag, organisationer och kommuner har inte medel att själva driva omställningen, men alla kan bidra utifrån sina förutsättningar.

*Med fossilbränslefri avses ingen användning av fossila bränslen; kol, olja och naturgas.

Se fler nyheter