Sedan 1998 har Säffle kommun och Värmevärden AB (då Gullspång Värme AB) samägt fjärrvärmeverksamheten i Säffle via det gemensamma bolaget Säffle Fjärrvärme AB. Samarbetet mellan kommunen och Värmevärden har genom åren varit fruktsamt och fjärrvärmen är numera den dominerande uppvärmningsformen på orten.

Nu har kommunen beslutat att sälja sin andel till Värmevärden som från och med 1 augusti 2017 blir ensam ägare till verksamheten.

Vi tackar kommunen för förtroendet att som ensam ägare få förvalta verksamheten vidare och för nuvarande och kommande fjärrvärmekunder kommer förändringen i ägandet inte att märkas av. Vi kommer även fortsättningsvis att jobba för att fjärrvärmen skall vara det mest konkurrenskraftiga alternativet för uppvärmning i Säffle.

Se fler nyheter