Många fastigheter har ventilationslösningar med tillsats av kyla genom konventionella eldrivna kylaggregat och uppvärming med fjärrvärme. Den smidigaste lösningen då man vill byta ut ett kanske redan uttjänt kylaggregat är många gånger att nyttja den redan indragna fjärrvärmen för att skapa kyla.

För vidare information, ring vår växel på 0200-75 16 50 så kopplar vi dig till din lokala säljare.

Se fler nyheter