”Viktigt med en ägare som vill utveckla Rättvik”

Fjärrvärmeproduktionen i Rättvik bestod av små produktionsenheter och en liten personalstyrka, därför behövde man hitta en lösning för att fortsätta att utveckla anläggningen och behålla en bra prisbild. Lösningen blev ett samgående och 2020 bildades Värmevärden Siljan AB, som ägs till 24,5 procent av Rättviks kommun, 24,5 procent av Dala Energi AB och resterande ägs av Värmevärden AB.

– För oss var det viktigt att köparen hade en långsiktighet i sitt ägande och en vilja att bidra till Rättviks utveckling, säger Ulrica Momqvist, KS-AU ordförande i Värmevärden Siljan AB. 

Hur är er upplevelse så här långt?

– Vi ser en stor skillnad. Vi ger kunderna bättre service, vi har en effektivare produktion och vi har minskat miljöpåverkan. En stor fördel är också att vi fått en gemensam stationeringsort och gemensam beredskap. Det har öppnat upp för nya arbetssätt och minskat sårbarheten.

Från Rättviks kommun sida tycker man att samarbetet fungerat bra och man har uppskattat proaktiviteten från Värmevärden.

– För Rättvik är det viktigt att möjliggöra för nya bostäder. Där har Värmevärden varit en bra partner för att vi på ett smidigt och effektivt sätt ska kunna komma ut med till exempel tomter för nybyggnation, säger Ulrica.

Även Värmevärden ser det som ett lyckat samarbete:

– Jag är glad att vi lyckats förverkliga fördelarna vi såg med samarbetet när vi skapade bolaget. Det känns också bra att våra ägare och kunder nu ser resultaten av det, säger Anders Ericsson, VD för Värmevärden.

Ulrica Momqvist, KS-AU ordförande i Värmevärden Siljan AB
Se fler nyheter