För en tid sedan startade vi ett projekt med att skapa en utökad lagringsyta för bränsle och en ny infart till kraftvärmeverket i Hudiksvall.

Projektet startade med ett förvärv av mark direkt väster om KVV Djuped. I förvärvet ingick även den allmänna väg som gick genom området. Syftet med förvärvet var att utöka lagringsmöjligheten av bränsle till kraftvärmeverket. Huvuddelen av bränslet är biprodukter från lokala sågverk och för att bland annat kunna ta emot bränsle i den takt som det faller på industrin, så behövdes en större yta. Ytan ger även möjlighet att hantera annat lokalt producerat bränsle på ett bra sätt – vilket minskar transporter och gynnar miljön.

I uppgörelsen med Hudiksvalls kommun, som var säljare av marken, ingick det att kommunen skulle bygga en ny väg utanför vårt område för att ersätta den gamla genomfartsvägen. Den är nu klar och vår nya infart ansluter till denna via en väg som kommunen gett namnet Värmevägen!

Vår nya besöksadress är:

Värmevärden AB
Värmevägen 2
824 50 Hudiksvall

Se fler nyheter