Värmevärdens miljörapporter

Nedan finner du 2019 års miljörapporter för Värmevärdens större anläggningar. Om du har frågor eller saknar någon rapport, vänligen kontakta växeln på telefon 0200-75 16 50.

Miljörapport 2019 Hofors

Miljörapport 2019 Hällefors

Miljörapport 2019 KVV Djuped Hudiksvall

Miljörapport 2019 Källhagsverket Avesta

Miljörapport 2019 Nynäshamns KVV

Miljörapport 2019 Pc Kotorget Hudiksvall

Miljörapport 2019 Pc Lastaren Avesta

Miljörapport 2019 Pc vid Moelven-Notnäs sågverk Torsby

Miljörapport 2019 Sannaverket Kristinehamn

Miljörapport 2019 Säffle Fjärrvarme AB

Hållbarhetspresentationer

Värmevärdens Hållbarhetspresentation 2019

Lokala miljövärden

Fjärrvärmens miljövärdering redovisar tre miljöperspektiv: hur effektivt energin används, hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan och hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät. Miljövärdena ger kunder, media och andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt.

Energiföretagen Sveriges hemsida finner du rapporterna över miljövärden från förra året, och några år tillbaka, för samtliga av våra fjärrvärmenät.

Arkiv miljörapporter

Här finns miljörapporter från 2018 och bakåt. Saknar du någon miljörapport, vänligen kontakta växeln på telefon 0200-75 16 50.