Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen av svenska bostäder och lokaler. Det är en enkel och hållbar energikälla som är helt baserad på förnybara bränslen. Sedan avregleringen av fjärrvärmebranschen 1996 har konkurrensen på marknaden dock ökat markant, såväl för inköp av bränslen som trycket på priset. Som mindre fjärrvärmebolag är det lätt att känna att man arbetar i motvind.

Värmevärden är ett energibolag som genom samverkan och samägande vill stärka de lokala fjärrvärmebolagen. Vi är i dag verksamma i tolv kommuner, antingen som ensam ägare eller som delägare med kommunen, och räknar med att fortsätta växa. På så vis bygger vi ett nätverk av lokala värmeverk för att tillsammans kunna utvecklas och konkurrera med marknadens krav på hållbarhet och prisnivåer.

– Branschen har klarat miljöomställningen på ett bra sätt, såväl stora som små bolag, men konkurrensen om bränslet är tuffare än någonsin. Samtidigt ökar konkurrensen om kunderna från andra energislag som värmepumpar. För att hänga med i utvecklingen och fortsatt vara lönsamma behöver man vara större än vad många fjärrvärmebolag är, säger Anders Ericsson, vd på Värmevärden

“Vi är ett hållbart och långsiktigt alternativ och varje verksamhet vi bedriver ett bevis på vår förmåga att samarbeta.”

Anders Ericsson

Kommunerna gynnas av att samverka med oss och av att vi växer. De blir en del av en större organisation som har en bättre chans att utvecklas i nödvändig takt och leverera fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris även i framtiden. 

– Många politiker ser fördelarna med att sälja det kommunägda fjärrvärmebolaget. Vi är ett hållbart och långsiktigt alternativ och varje verksamhet vi bedriver ett bevis på vår förmåga att samarbeta, säger Anders Ericsson.

“Synergierna genom bildandet av Värmevärden Siljan AB år 2020 överträffar förväntningarna, verksamheten levererar högre EBITDA vid en lägre prisutveckling mot kunderna än planerat. Ett kvitto på att tesen ‘själv är inte bäste dräng’ håller.”

Bengt Östling, VD Dala Energi AB