Värmevärden uppfyller finansmarknadens krav på att vara en hållbar investering. 

Under 2018-2019 har Sustainalytics utfört en oberoende utredning utifrån finansmarknadens regelverk kring hållbara projekt. Vi har visat hur vi lever upp till det internationellt förankrade regelverket och därmed klassificerat oss som en hållbar investering. I arbetet har vi bland annat lyft fram projekten i Nynäshamn och Hudiksvall som båda två har resulterat i stora miljövinster.

Läs gärna vår Green Financing Framework eller Sustainalytics Second Party Opinion.