– För mig var det engagerade arbetet för jämställdhet och mångfald avgörande för att jag sökte mig hit, berättar Malin Bergquist som är HR-chef på Värmevärden.

Värmevärden vill vara en attraktiv arbetsplats där jämställdhetsarbetet är en naturlig och integrerad del i all verksamhet. Detta gäller för alla typer av arbetsplatser, nivåer och även för lednings- och beslutsorgan.

– Värmevärden satsar på sina medarbetare och på jämställdhet, det känns verkligen. Det var en av de främsta skälen till att jag sökte mig hit. Förhoppningsvis känner fler likadant, säger Malin Bergquist som är HR-chef på Värmevärden. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om att skapa en inkluderande och engagerande företagskultur som ständigt förbättrar arbetssätt och processer. Både för kunder, medarbetare, ägare och övriga intressenter i samhället. En jämställd organisation är trygg och rättvis och där känner sig alla välkomna och värdefulla.

Energibranschen behöver fler kvinnor och vi måste dra vårt strå till stacken.

Malin Bergquist

– Vi vill få medarbetare att växa och det handlar mycket om att se och förstå vad varje person behöver för att utvecklas, förklarar Malin.

För att klara målsättningen i branschen räcker det inte att vara noggranna vid rekryteringar, det behövs också aktivt arbete för att fler kvinnor söker sig till relevanta utbildningar och blir intresserade av de arbeten Värmevärden kan erbjuda. Därför har Värmevärden etablerat kontakt med ett antal utbildningar utifrån inriktning och lokalisering. Idag har man etablerad kontakt med Karlstad universitet, Mälardalens högskola, Linnéuniversitetet och Umeå universitet. 

– Vi samarbetar mycket med högskolor och deltar på många mässor. Vi vill skapa större intresse för utbildningar som är relevanta för oss – särskilt hos tjejer. Energibranschen behöver fler kvinnor och vi måste dra vårt strå till stacken, förklarar Malin Bergquist.

I Värmevärdens jämställdhets- och mångfaldspolicy finns riktlinjer för jämställdhet och mångfald. Kränkande särbehandling accepteras inte, alla medarbetare har rätt att behandlas jämlikt och med respekt och hänsyn till var och ens rättmätiga krav och integritet, oavsett kön eller andra olikheter.

– Jag tycker att Värmevärden är ett företag med bra värderingar. Jag brinner för jämställdhet och här känner jag verkligen att jag har alla mina kollegor med mig. Jag tror medarbetarna känner att deras insats i arbetet är betydelsefull och att de har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden, säger Malin Bergquist.