Värmevärden jobbar med att minska vår och samhällets miljöbelastning. Därför känns det självklart att vi har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Det innebär att vårt miljöledningssystem granskas varje år av oberoende miljörevisorer. För att behålla certifieringen måste vi hela tiden utveckla miljöarbetet. Och det är bra.