Värmevärden driver långsiktigt hållbara system för uppvärmning på de orter där vi verkar. Vi producerar värme till största del genom att ta vara på sådant som blir över i samhället och som inte kan användas till annat.

Resterna blir värme

Vi har hjälpt många industripartners att bygga om i sin produktion så att vi tillsammans kan tillvarata restvärme som inte har tillräcklig temperatur för industrin, men som är en bra bas för vår fjärrvärme. 

Hälften av den energi vi levererar kommer från restprodukter som skogsindustrin inte kan använda. Såsom bark och sågspån samt från skogsavverkning där vi nyttiggör grenar och toppar att göra byggmaterial eller papper av. Vidare tillvaratar vi energin ur returflis som främst kommer från rivningsvirke. Returflisen innehåller utöver trä en del målarfärg, lacker med mera som är lämpligt att ta bort från kretsloppet, elda och få ut de gifter som materialet innehåller för att kunna deponera på ett säkert sätt.

Samma sak gäller för hushållsavfall och industriellt avfall; när vi inte kan använda avfallet till något annat tar våra värmeverk hand om materialet, renar rökgaserna och tar bort onyttigheterna på ett kontrollerat sätt. Eftersom vi i Sverige är bra på att omvandla avfall till energi så hjälper vi även våra europeiska vänner att nyttiggöra sitt avfall hos oss.

De allra kallaste dagarna på året produceras en mycket liten del av vår värme med el och olja, vi har dock som en målsättning att senast 2030 ha fasat ut allt fossil bränsle.

Varför satsar vi på återvunna bränslen?

När vi uppgraderar våra anläggningar, som vi gör i Säffle just nu, så byggs de om för att klara flera sorters återvunna bränslen. Dessa hållbara returbränslen, som de även kallas, är material som inte kan återanvändas i kretsloppet – förutom till att göra energi av. Det handlar framförallt om rester av returträ, plats och papper. Istället för att restmaterialet ska deponeras på soptippar så skapar vi energi till industriprocesser och värme till fastigheter av det.

Precis som många andra branscher så står även energibranschen inför stora förändringar med de klimatförändringar som pågår. När både transporter och industrier ställer om från fossila till hållbara bränslen fyller fjärrvärmen en viktig funktion. Hur då? Jo, genom att använda andra bränslen än de som alla andra konkurrerar om. Förenklat – det är smartare att använda el till bilar än till uppvärmning.

Det är väldigt viktigt att dessa returbränslen tas om hand på ett miljöriktigt och säkert sätt. Därför är våra anläggningar utrustade med ett kraftfullt reningssystem som sorterar bort eventuella gifter såsom tungmetaller och annat vi inte vill ska cirkulera vidare i vårt samhälle. På så vis bidrar vi alltså till att minska risken för att farliga ämnen hamnar i naturen – samtidigt som vi värmer Sverige.

Följ Avfallstrappan

Det är viktigt att vi alla bidrar till ett hållbart kretslopp som följer den så kallade Avfallstrappan. Den säger att vi i första hand ska se till att minimera användning av sådant som så småningom genererar avfall, helt enkelt avstå från att köpa den där extra tröjan som bara blir en hyllvärmare bland andra tröjor. Om vi trots allt köpte tröjan och inser att vi inte kan ha den längre så är nästa trappsteg att försöka återanvända den, ge bort den eller sälja den till någon som kan använda den. När tröjan är alldeles för sliten så är nästa trappsteg att lämna in den till ett företag som kan återvinna fibrerna i tröjan för att göra nya tröjor. 

Om ingen av dessa åtgärder fungerar kommer vårt trappsteg in i bilden, vi utvinner energin ur tröjan och gör fjärrvärme av den. Om tröjan var tillverkad av ett material som inte brinner så är det sista trappsteget den enda vägen; att lägga tröjan på en deponi där man ser till att inga gifter läcker ut i grundvattnet. Endast 1 procent av vårt brännbara avfall i Sverige hamnar på deponi, resten tas om hand högre upp i avfallstrappan!