I förra veckan tog kommunfullmäktige i Kristinehamn beslut om att man vill utöka samarbetet med Värmevärden avseende fjärrvärme. Som ni vet äger och driver vi redan idag produktion av värme i Kristinehamn. Däremot äger vi inte nätet och har inte heller kontakten med kunderna, utan all värme levereras till det av kommunen ägda fjärrvärmenätet.

Efter en lång period av diskussioner och förhandlingar med Kristinehamns kommun har vi nu nått en överenskommelse om att fördjupa samarbetet genom att bilda ett gemensamt ägt bolag som har hela ansvaret från produktion till leverans och kundkontakter, på liknande sätt som vi gör i våra andra delägda verksamheter (Hofors, Säffle och Hällefors). I det gemensamma bolaget kommer Värmevärden äga 66 % och Kristinehamns kommun (via sitt energibolag) 34 %.

För verksamheten betyder det att vi kan utveckla hela fjärrvärmeaffären, inklusive kontakten med kunderna, utan att sitta med några mellanhänder, och därigenom skapa mer synergier med hur gör vi på övriga orter. Att Kristinehamn finns med som delägare även framöver betyder att vi har kvar den starka förankringen hos kommunen, som också är den största kunden.

Nu återstår en hel del arbete med att genomföra den här förändringen med avtalsförhandlingar, överföring av kundregister och kundrelationer, övertagande av ledningsnät osv, och exakt datum när detta kan var klart är inte satt än, men beslutet i kommunfullmäktige var en viktig milstolpe som gör att vi nu kan jobba vidare mer konkret.

Denna affär är ett exempel på att vi över tiden har skapat ett förtroende som gör att kommunen vill samverka mer med oss, ett viktigt erkännande, och en förhoppning om att vi kan få mer samarbete på fler orter framöver.

 

Hälsningar,

Anders Ericsson

VD Värmevärden

Se fler nyheter