Den nya vattenbehandlingen hos Nynas AB i Nynäshamn har gett energibesparingar som motsvarar 1000 villors årliga energiförbrukning. Dessutom sparas vatten som motsvarar årsbehovet för cirka 600 villor.
– Det känns väldigt bra i magen att kunna åstadkomma så stora miljöförbättringar, tycker projektledare Jonas Dyrke.

Värmevärden har samarbetat både med Nynas AB och Nynäshamns kommun i många år, och när det var dags att modernisera vattenbehandlingsanläggningen togs chansen att också göra stora miljöförbättringar i samma projekt.

– Anläggningen var gammal och ineffektiv och redan när vi tog över den år 2003 började vi titta på hur vi skulle kunna bygga om den. När vi till slut ändå skulle göra den investeringen beslutade vi att samtidigt göra den mer miljöeffektiv, förklarar Jonas Dyrke, Värmevärdens projektledare för projektet.

En stor andel av den fjärrvärme som används i Nynäshamns fjärrvärmenät är restvärme från Nynas AB. Med den nya vattenbehandlingen har mängden utnyttjad restvärme från Nynas AB ökat.

Återvunnen värme istället för ånga

På raffinaderiet Nynas AB sker värmning och kylning av olika vätskor i deras olika processer. För värmningen används bland annat ånga. För att producera ånga krävs att vatten med hög renhet tillförs till exempel en ångpanna. I den nya vattenbehandlingen renas kommunalt vatten från salter, mineraler med mera.

– I vattenbehandlingen värms det inkommande vattnet från 7-8°C till cirka 70°C med restvärme från Nynas AB. I den gamla vattenbehandlingen skedde uppvärmningen till stor del med ånga som producerats med fastbränslen, olja och el, förklarar Jonas Dyrke.

Den nya anläggningen togs i drift på hösten 2018 och har inneburit en stor förbättring, främst för miljön. Förutom ökat utnyttjande av restvärme från Nynas AB har mängden restvärme från rökgaser, så kallad rökgaskondensering, i Värmevärdens kraftvärmeverk ökat. Den nya vattenreningsprocessen är också mer effektiv än den gamla. Därmed används mindre kommunalt vatten.

– Det känns väldigt bra i magen att vi valde att göra så här, vi kunde ha valt en billigare ombyggnation men då hade vi inte fått samma positiva miljöeffekter. Men det är Värmevärdens specialitet att ta tillvara på värme som annars hade gått till spillo. Att vi värmer vattnet i vattenbehandlingen till så stor del med restvärme innebär att vi sparar cirka 20 GWh ånga per år. Det motsvarar årsbehovet av uppvärmning för ungefär 1000 villor, säger Jonas Dyrke.

Prisade miljöförbättringar

Genom den nya vattenbehandlingen minskar förbrukningen av bränslen, el, kommunalt vatten, utsläpp av avloppsvatten, användningen av kemikalier samt mängden askor till deponi. Miljöförbättringarna är så betydande att projektet har fått 5,3 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket.

– Det största vinsten som Nynäshamnsborna kommer att märka är den minskade åtgången av kommunalt vatten, så kallat stadsvatten, som används i processen. Vi sparar ungefär 112 000 ton/år, lika mycket som 600 villor förbrukar på ett år, säger Jonas Dyrke.