Pappers- och massabruket BillerudKorsnäs Gruvön är energimotorn i ett samarbete som förser Grums samhälle och Stora Ensos sågverk i Grums med fjärrvärme. Det innebär att cirka 90 procent av fjärrvärmen till Grums samhälle samt cirka 30 procent av fjärrvärmen till Stora Ensos sågverk utgörs av återvunnen energi. 

Sedan 2001 finns installationer på BillerudKorsnäs för att producera och distribuera fjärrvärme. På BillerudKorsnäs produceras pappersmassa och kartong. I de processerna genereras stora mängder sekundärvärme (restvärme) som måste kylas bort. Tack vare Värmevärdens system kan en del av den sekundärvärmen utnyttjas i fjärrvärmenätet. Då ersätter den värme som annars skulle producerats i panna.

 – Vi har möjliggjort en överföring av energi och istället för att låta värmen gå till spillo kan den användas för uppvärmning av byggnader, tappvarmvatten och torkprocesser, förklarar Jonas Dyrke som är affärsprojektledare på Värmevärden. 

Knappt en kilometer från BillerudKorsnäs ligger Stora Ensos sågverk. På sågverket produceras olika typer av biobränslen, till exempel bark och sågspån. En del av dessa bränslen utnyttjas i biobränslepannan på BillerudKorsnäs. Det blir ett smart energisystem som gör att resurserna nyttjas på ett mycket bra sätt. Samarbetet är ett klockrent exempel på effektiv energiåtervinning som både företagen och miljön tjänar på.

– Vi har kontinuerliga möten med de båda industrierna och hänger med på vad som händer i deras processer så att vi kan optimera fjärrvärmeproduktionen. Kan man spara lite här och lite där så blir det ju mycket pengar på ett år, förklarar Jonas Dyrke.

De senaste åren har den återvunna energin motsvarat förbränningen av 7 000 m3 olja per år. Tack vare den här lösningen har många oljepannor och andra pannor i samhället tagits ur drift. Därmed har utsläppen i luften minskat avsevärt.