Genom ett mångårigt samarbete med Värmevärden tar Avestas stålverk tillvara på restvärme och minskar koldioxidutsläppen. Stålverket är anslutet till Värmevärdens fjärrvärmesystem som gör att de bland annat kan använda sin egen restvärme för att värma sina lokaler.

Outokumpu Stainless AB i Avesta framställer rostfritt stål av skrot. I deras olika stålprocesser behöver stålämnen värmas. Värmningen sker vanligen med el och olika bränslen. 

I varmvalsverket finns två stegbalksugnar som värmer stålämnen innan de ska valsas. De varma avgaserna från stegbalksugnarna kyls via avgaspannor innan de leds ut i det fria. I avgaspannorna produceras nu fjärrvärme som distribueras ut på fjärrvärmenätet. Även stegbalksugnarna har vattenkylda system där restvärme utnyttjas för att producera fjärrvärme. 

– Vi har byggt ett system som gör att stålverket kan använda sin egen restvärme. När tillgänglig restvärme överstiger rådande behov inom stålverket leds överskottet av restvärme ut på fjärrvärmenätet. Då köper vi värme av dem istället för att elda. Restvärmen som leds ut på fjärrvärmenätet kan då värma byggnader och tappvarmvatten samt värma virkestorkar på AB Karl Hedins sågverk, förklarar Jonas Dyrke som är affärsprojektledare på Värmevärden. 

Vintertid när stålverkets lokaler behöver mer värme än deras egen restvärme räcker till för, köper de fjärrvärme från Värmevärden. Tack vare det här systemet har man kunnat stoppa el- och oljepannor på stålverket. Förutom restvärme produceras fjärrvärmen främst med biobränslen och hushållsavfall. Restvärmeutnyttjandet styrs från Värmevärdens kontrollrum på Källhagsverket, som är bemannat dygnet runt.

– Vi har ett kontinuerligt samarbete som funnits i många år. För några år sedan konverterades ett ångvärmt processvärmesystem till fjärrvärme. I och med konverteringen till fjärrvärme har Outokumpu minskat förbrukningen av eldningsolja med cirka 500 m3/år.  Stålverket försörjs med värme på ett miljövänligare och billigare sätt än tidigare, säger Jonas Dyrke.

TIPS!

Bilden från Outokumpu i Avesta är tagen av den tjeckiska industrifotografen Viktor Mácha. Kolla gärna in fler av hans häftiga bilder från stålverket i hans portfolio.