Stålföretaget Ovako jobbar för att minska sin energiförbrukning. En del i den satsningen är att ansluta ytterligare en produktionsbyggnad i Hällefors till fjärrvärme i samarbete med Värmevärden.

Ovako tillverkar specialstål och hållbarhet har länge varit en viktig del i verksamheten.

– Vi arbetar aktivt med att effektivisera våra anläggningar och för att minska vår energiförbrukning. Sedan 2015 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med hela 55 procent och har idag ett ledande lågt koldioxidavtryck inom denna typ av industri, berättar Fredrik Edin, Service Manager på Ovako i Hällefors.

Företaget har bland annat byggt om sina värmebehandlingsugnar från gasol till el och nästa stora steg är att konvertera valsningsugnarna till vätgas, något som ytterligare kommer sänka företagets koldioxidavtryck.  

Flertalet av byggnaderna på Ovakos industriområde i Hällefors är anslutna till fjärrvärmenätet sedan början av 2000-talet, men inte alla. En stor produktionsbyggnad på 3 900 kvadratmeter har delvis värmts upp med en elpanna, något som Ovako vill komma ifrån.

– Den ska tas bort och i stället ska vi satsa på ett system med fjärrvärme som energikälla. Fjärrvärme är driftsäkert, kräver lite underhåll och är dessutom hållbart, säger Fredrik Edin.

– Det här betyder att vi kan ersätta ett gammalt uppvärmningssystem för att istället värma byggnaden med värmefläktar, vilket kommer att förbättra inomhusklimatet i byggnaden, samt ge en mer effektiv uppvärmning, fortsätter han.

Det är Värmevärden som kommer att leverera fjärrvärmen. Restvärme från Ovako blir en del i fjärrvärmen, värme som annars hade gått till spillo.

– Ett strålande samarbete, avslutar Fredrik Edin.