Raffinaderiet Nynas AB processar cirka en miljon ton olja per år. Till processen behövs ånga som tidigare tillverkades i bland annat oljepannor, men genom energisamarbetet med Värmevärden har man fått en betydligt miljövänligare lösning.
– Jag är stolt över att vi var ett av de första raffinaderierna i världen med en liknande lösning, säger Cyril Thebault som är platschef på Nynas.


Nynas AB tillverkar specialoljor för exempelvis däck- och plastindustrin, samt bitumen som används till asfalt. Raffinaderiet, som processar ungefär en miljon ton olja per år, behöver också ånga. För att tillverka ångan i raffinaderi-processen behöver vatten hettas upp till cirka 250 grader Celsius och det kräver såklart en hel del energi.

– Tidigare kom den energin från el- och oljepannor, men tack vare det här systemet kunde pannorna släckas. Nu skapas energin istället från bioeldad kraftvärme, berättar Jonas Dyrke som är affärsutvecklare på Värmevärden.

Restvärme blir fjärrvärme till Nynäshamns fastigheter

Värmevärden har byggt ett energisystem där man eldar med biobränsle för att skapa ånga, som både levereras till raffinaderiet och producerar miljövänlig el i en ångturbin. Med den nya lösningen har man dessutom en mycket effektiv rökgasrening. Även från rökgaserna tar man tillvara på värme. Och när man längre fram i oljeprocessen istället behöver kyla låter man inte längre all värmen gå till spillo.

– Raffinaderiet både värmer och kyler i sin process och det skapar mycket restvärme. Istället för att kyla ut värmen i havet eller i luften går den nu in i fjärrvärmenätet, förklarar Jonas Dyrke.

Stora miljöförbättringar

De tidigare el- och oljepannorna var inte bara sämre ur miljösynpunkt, de var dessutom ineffektiva. Att ersätta dem med en miljövänlig lösning som också har högre verkningsgrad har gett vinster på flera sätt. I samband med projektet ersattes också många enskilda oljepannor i Nynäshamn, eftersom fjärrvärme tidigare inte fanns på orten. Satsningen har inneburit stora miljöförbättringar och en minskning av koldioxidutsläppen med över 100 000 ton per år i Nynäshamn.

– Vår produktion kräver hög tillförlitlighet och tillgänglighet på ånga för att fungera bra och Värmevärden har arbetat väldigt aktivt för att förbättra och öka tillgängligheten. Vi försöker gemensamt lyfta blicken och se hur vi kan utvecklas. Det är ett mycket givande samarbete, säger Cyril Thebault.

Bildkälla: Nynas AB