I stålverkets processer skapas en stor mängd restvärme, som kan komma till mycket bättre nytta än att bara kylas bort. Värmevärden i Hofors AB har ett samarbete med stålverket Ovako i Hofors, så att restvärme istället kan utnyttjas i fjärrvärmenätet.

Ovako i Hofors producerar högkvalitativt stål av skrot. De använder stora mängder elenergi och bränslen för att smälta skrot samt att bearbeta stålet i olika processer. 

I ljusbågsugnen smälts skrot med hjälp av el. Vid smältprocessen skapas avgaser på flera hundra grader som kyls ned innan de filtreras och släpps ut i det fria. En stor andel av denna värme utnyttjas nu för att producera fjärrvärme. Restvärmen räcker för att producera cirka 30 procent av fjärrvärmen i hela Hofors. 

– Vi är väldigt stolta över det energisystem vi har byggt tillsammans med Ovako. Vi eldar mindre bränslen i våra pannor tack vare att restvärme utnyttjas. Det blir en win-win lösning för alla parter i samarbetet. Bättre för miljön, mindre eldande betyder ju också mindre koldioxidutsläpp, säger Jonas Dyrke, affärsprojektledare på Värmevärden.

De två företagen har ett nära samarbete. När Ovako planerar förändringar av industriprocesser, som har en koppling till energifrågor, träffas Ovako och Värmevärden för att diskutera eventuell påverkan på energisamarbetet. Dessa träffar sker i tidigt skede för att diskutera alternativa lösningar så att man kan hitta en optimal totallösning för energi och miljö.