När energin är som dyrast kan fastighetsägare och bostadsföreningar spara som mest. HSB:s konsulter hjälper många att sänka energikostnaderna. Ofta räcker det med några enkla tips och ett bra styrsystem. – Det gäller att optimera energianvändningen för att spara pengar, säger Lars Nordgren, som är energikonsult på HSB.

Alla vill vara rädda om både plånboken och klimatet, men för det krävs det ofta stor kunskap.  HSB har en omfattande konsultverksamhet med hög kompetens inom energiteknik. Deras rådgivning har hjälpt många bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och kommuner att hänga med i utvecklingen, hålla tillräckligt hög kompetens i energiteknikfrågor och därmed få ner sina kostnader. Hittills har HSB tecknat över 150 energiavtal med löfte om att kunna minska energikostnaderna. 

– Det har vi hållit i samtliga uppdrag! I snitt har vi minskat kostnaderna med femton procent jämfört med året innan vi åtog oss uppdraget, säger Lars Nordgren, som arbetat som energikonsult på HSB i sju år.

Värmevärden har bra verktyg

Det gäller att ha en genomtänkt plan för att spara energi. Precis som vid eco driving, där körstilen anpassas för att minimera bränsleförbrukningen, så kan uppvärmningen anpassas på samma vis. För att optimera uppvärmningen är det viktigt att kunna följa fastighetens energiförbrukning – helst ända ner på timnivå.

– Mina sidor hos Värmevärden är ett enormt bra verktyg och en av de bättre sidorna i branschen. Värmevärdens kunder kan följa sin förbrukning timme för timme. Deras prismodell uppmuntrar även kunderna till energibesparingar, förklarar Lars Nordgren.

Billigare uppvärmning

Fjärrvärmepriset hänger ihop med hur och när energin produceras. Det gäller alltså att förbruka så lite energi som möjligt när den är som dyrast – som under riktigt kalla vinterdagar. Med ett effektivt och modernt styrsystem som kontinuerligt övervakar förbrukningen sker besparingen automatiskt. Systemet känner till exempel av och drar ner på värmen under någon timme när det duschas och förbrukas mycket varmvatten i fastigheten utan att det påverkar komfortvärmen i bostaden. 

– Det finns en stor besparingspotential inom uppvärmning eftersom nästan en tredjedel av den energi vi köper till fastigheterna är varmvatten. Att byta till en modern styrutrustning kan därför vara återbetalt redan inom ett år, säger Lars Nordgren.

Lars tips för energieffektiv uppvärmning

• Sätt in ett modernt styrsystem för värme och ventilation.
• Kontrollera att isoleringen är tillräcklig.
• Se till att ha rätt temperatur i rätt utrymme. 21-22 grader i bostaden, cirka 15 grader i trapphuset är lagom.
• Installera individuella mätare och ta betalt för varmvatten i hushållen.
• Följ upp, övervaka och optimera.
• Beteenden varierar beroende på kunskap. Informera de boende om hur man vädrar effektivt och att inte ställa tunga möbler framför elementen samt att hushålla med varmvatten.