Mer än hälften av alla hushåll och lokaler i Sverige har fjärrvärme, vilket gör uppvärmningsmetoden till den vanligaste i Sverige. I tätbebyggda områden är den helt dominerande, från norr till söder. Fjärrvärme är i dag så självklar att många inte ens känner till dess stora betydelse i samhället.

– Många tänker inte på fjärrvärmen. Bostaden är varm och varmvatten finns alltid i kranen. Men fjärrvärmen har en unik roll för det hållbara samhället. Bland annat har den varit viktig för att förbättra innerstadsmiljöer eftersom småskalig förbränning med begränsad rening i stort sett är utfasad. Det är tack vare fjärrvärme som våra samhällen är så pass energieffektiva idag, förklarar Anders Ericsson, vd på Värmevärden.

I dagens energidiskussioner tar elbranschen stor plats. Ett exempel är den politiska energiöverenskommelsen från 2016 där främsta fokus låg på vindkraft, solkraft och andra energikällor bortom fjärrvärme. I dag präglas debatten av utmaningarna att bygga ut våra elnät för att klara den ökade elektrifieringen i samhället. 

– Detta ensidiga fokus visar på en bristande förståelse för vårt energisystem. Sveriges totala utsläpp har minskat med en femtedel de senaste två decennierna, och fjärrvärme är den viktigaste förklaringen till detta. Att olja har kunnat fasas ut för uppvärmning beror nästan uteslutande på den stora utbyggnaden av fjärrvärme, som idag försörjs med i huvudsak förnybara och återvunna energikällor, säger Anders Ericsson.

Fjärrvärmes stora expansion skedde på 70- och 80-talet, men dess betydelse för att vi ska ha ett hållbart energisystem är om möjligt ännu mer betydelsefullt idag.  

För Värmevärdens del är hållbarhet ett stort fokusområde. Mer än 96 procent av vår värme kommer från biobränslen, returbränslen, spillvärme och rökgaskondensering. På det sättet tar vi tillvara på resurser som annars går till spillo i samhället.