Tack vare samarbetet har Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB kunnat stänga av sin sista oljepanna och har nu helt oljefri uppvärmning. Genom att värma Majorshagen med fjärrvärme minskar utsläppen med 130 ton koldioxid varje år.

I Tibble i Leksand har det tidigare inte funnits fjärrvärme. Men nu har Leksands kommun, Skoglunds fastigheter och Värmevärden tillsammans gjort en stor satsning för minskade utsläpp och större möjligheter i framtiden.

– Kommunen bygger ett stort särskilt boende i Tibble, det är kommunens största investering någonsin och där krävdes en bra värmelösning. Samtidigt behövde vi förbättra lösningen för vår fastighet på Majorshagen-området som ligger alldeles i närheten, förklarar Stefan Persson som är fastighetschef för Skoglunds fastigheter.

Majorshagen består av totalt åtta byggnader och var från början en öppen fångvårdsanstalt, som sedan har byggts om till olika typer av verksamhetslokaler. Här huserar en mix av företag och här finns också en mindre boendedel.

– Tidigare värmdes byggnaderna med el- samt oljepannor och det minskar utsläppen betydligt att övergå till fjärrvärme. Det innebär en reducering av cirka 130 ton koldioxid varje år, vilket motsvarar en bilresa 5800 varv runt Siljan i en medelstor dieselbil.

– Det bästa med det här projektet är att vi numera har helt oljefri uppvärmning inom Skoglunds fastigheter. Majorshagen var vår sista fastighet som värmdes med oljepanna och nu har vi moderniserat med nya kulvertsystem och nytt internnät. En stor investering som känns väldigt bra, tycker Stefan Persson.

Bytet av värmelösning har också fler fördelar.

Genom att använda fjärrvärme till byggnaderna i Tibble istället för värmepump skapas dessutom utrymme i elnätet. Det ger plats åt cirka 30 nya laddningsstationer för elbilar, vilket i sin tur kan reducera utsläppen i kommunen.

Jonny Östling, kundansvarig på Värmevärden

En nästan tre kilometer lång fjärrvärmeledning har dragits från Limsjöänget, runt Limsjön och ut mot det nya servicehuset i Tibble samt upp till Majorshagen. Projektet beräknas vara helt färdigställt under våren 2021.

– Det har inte funnits fjärrvärme åt det hållet tidigare. Därmed har vi nu också öppnat möjligheter för framtiden. Det har varit ett jättebra samarbete och en viktig del i samhällsutvecklingen. Vi har ju som mål att Leksand ska växa och det här är ett stort och jättebra steg i den riktningen, säger Stefan Persson.