Varmvalsverket hos Ovako i Hällefors genererar stora mängder restvärme. Istället för att större delen av den ska gå till spillo utnyttjas den effektivt i ett fjärrvärmesystem. Tack vare samarbete med Värmevärden kan man både få ut värmen till betydligt fler och samtidigt minska utsläpp från fossila bränslen.

Ovako i Hellefors AB producerar stålprodukter till bil-, gruv- och energisektorerna och andra tillverkningsindustrier. Sedan 2001 sker ett energisamarbete mellan Värmevärden och Ovako. Värmevärden äger fjärrvärmenätet inom Ovakos industriområde och levererar fjärrvärme för i huvudsak lokaluppvärmning.

I varmvalsverket finns en stegbalksugn som värmer ämnen i en gasolvärmd ugn. De cirka 420°C varma avgaserna från stegbalksugnen kyls via en avgaspanna ned till cirka 100°C. I avgaspannan produceras nu fjärrvärme som distribueras ut på fjärrvärmenätet. 

– När vi bygger energisystem likt det här nyttjar vi energin till max och det sparar både pengar och miljö. Genom att återvinna restvärme värmer vi inte bara Ovakos egna lokaler utan också många hus i Hällefors. Utan att vi behöver elda några fossila bränslen, förklarar Jonas Dyrke som är affärsprojektledare på Värmevärden.

Tack vare samarbetet mellan Värmevärden och Ovako kan restvärmen utnyttjas större delen av året. Tidigare utnyttjades värmen från stegbalksugnen bara för lokalvärme i en byggnad inom Ovako, men i och med samarbetet kan man ta tillvara på mer än dubbelt så mycket restvärme som tidigare. Med det finurliga energisystemet kommer restvärmen också samhället Hällefors till nytta genom att värma hus och tappvarmvatten.