Mikael Enger driver Bratex Byggvaror AB som bland annat äger lägenheter och lokaler i Säffle och Åmål. När han utvärderar vilken energilösning som är bäst väger han bland annat in leverantörens servicegrad och systemets driftsäkerhet som två viktiga faktorer. Tryggheten för hyresgästerna kommer alltid i första rummet.

Förutom att driva byggföretag och sälja fönster äger Mikael Enger två fastigheter i Säffle med sammanlagt 130 lägenheter som drivs av fjärrvärme. En fastighet har haft fjärrvärme sedan 1999, den andra fastigheten helrenoverades och nybyggdes 1988 och anslöts 1999 till nätet av fjärrvärmeföretaget Värmevärden i Säffle. För Mikael är det långt ifrån en självklarhet att välja fjärrvärme även om 90 procent av alla andra flerbostadshus i Sverige också värms av fjärrvärme. Mikaels beslut grundar sig på en noggrann utvärdering och han valde fjärrvärme för att han anser att det är den bästa och mest gynnsamma lösningen.

Mikael menar att man måste göra en ordentlig och genomtänkt kalkyl för kostnader över tid när man ställer fjärrvärmen mot andra uppvärmningsalternativ:

– Sådant som underhåll, avskrivningar och service måste ingå i kalkylen. Jag tar också hänsyn till klimatförhållandena på våra breddgrader och räknar med permafrost någon gång under vintern. Då väljer jag fjärrvärme för att den är pålitlig och ger ett konstant flöde. Det blir fördelaktigast ur alla aspekter, inte minst ekonomiskt. Mikael ser en fastighet som en kub som tar energi. Den kuben ska förses med den mest kostnadseffektiva lösningen som är bra för hyresgästerna. För att få ekonomi menar Mikael att man måste investera tid och pengar. Valet av energilösning är viktigt, men det är ingen större idé att investera i en energilösning för en kub som läcker. Moderna fönster ska sättas in, gamla kranar ska bytas, vindar ska tilläggsisoleras, radiatorer, fläktar och flöden på stammarna måste injusteras. Först då, när man inte längre eldar för kråkorna, gör den valda energilösning riktig nytta.

– Värmevärden har gett oss bra service och fjärrvärme som fungerar hur bra som helst. Det är värt mycket, men viktigast av allt – vi har fått en trygghet för våra kunder, hyresgästerna.