De fungerar som ackumulator, eller som en jättestor termos, som lagrar värme. De två bergrummen som stått tomma under många år ser nu till att Hudiksvall kan få miljövänlig energi och värme – året runt. 

Under Köpmansberget, bara 500 meter från kraftvärmeverket Djupedsverket i Hudiksvall, ligger två gigantiska bergrum. De sprängdes upp 1974-1976 och användes under tio år som oljelager, men stod sedan tomma i över 30 år. Hudiksvalls kommun hade länge diskuterat vad som skulle göras med bergrummen, det hade kommit på tal om att stänga bergrummen helt, ha serverhallar eller inomhusskidspår. Men när förfrågan från Värmevärden kom om att göra en ackumulator av bergrummen så beslutades det snabbt att bergrummen skulle nyttjas till det som de en gång byggdes för – att lagra energi.

Laddas med varmvatten

En vanlig ackumulator står ovan jord. Den är närmare 40 meter hög och med en diameter på ungefär 10 meter. Det gör att varmt vatten stiger där inne och lägger sig överst, det skiktar sig. 

Bergrummen däremot är liggande och långsmala, 25 meter höga och 200 meter långa. 

– Förhållandena är lite annorlunda så därför valde vi en unik lösning med ett bergmagasin för hetvatten och ett för kallvatten, berättar Värmevärdens projektledare Bernt Larsson. 

När ackumulatorn laddar fylls först det kalla magasinet med vatten som är 45 grader varmt. Sedan pumpas vattnet till det varma magasinet via en värmeväxlare där det värms till 95 grader med hjälp av hetvatten från kraftvärmeverket Djupedsverket. 

– Där förvaras det sedan i det varma magasinet tills vi behöver det. Då pumpar vi istället vattnet till det kalla magasinet och tar tillvara energin via värmeväxlaren. Det är när vattnet pumpas mellan de två magasinen som ackumulatorn laddas respektive laddar ur, förklarar Bernt Larsson.

Enbart förnyelsebara bränslen

Tack vare ackumulatorn kan årets toppar och dalar i energitillverkningen jämnas ut. Det innebär dessutom att all fjärrvärme som produceras i Hudiksvall nu produceras av förnyelsebara bränslen som bark och sågspån. 

– Vi har tidigare haft en mindre tallbecks- och oljeeldad panna vid Kotorget som vi använt vid köldtoppar eller driftstopp under vinterhalvåret. Nu kan vi istället använda värmemagasinet under Köpmanberget och kraftvärmeverket Djupedsverket behöver bara gå på mellanfart. Vi får en mycket jämnare drift, förklarar Bernt Larsson.

Ökad leveranssäkerhet

För fjärrvärmekunderna är den största vinsten med ackumulatorn i bergrummet att leveranssäkerheten ökar. Eventuella driftstörningar ger betydligt bättre tidsmarginaler för driftspersonalen. 

– Vid noll grader utomhus kan vi leverera fjärrvärme i en dryg vecka även om pannan stannar. Tack vare bergmagasinen behöver vi heller inte hålla igång den mindre pannan vid Kotorget, säger Bernt Larsson.

Ackumulatorn i Hudiksvall togs i drift under hösten 2018. Projektet är ett mycket lyckat samarbete med säkrare leveranser, miljövinster, minskad stress och kostnader som resultat. Köpmansberget är inte unikt i sitt slag, runt om i landet finns liknande outnyttjade bergrum som bara väntar på att användas. Troligen får vi se fler projekt av samma slag framöver.