Vi erbjuder dig som student med stort energi- och teknikintresse, möjligheten att skriva ett spännande examensarbete för vår anläggning i Hudiksvall. I Hudiksvall förser vi ortens industrier och bostäder med fjärrvärme samtidigt som vi producerar förnybar el.

 

Bakgrund: I Hudiksvall produceras fjärrvärme till största delen i ett 50 MW biobränsleeldat kraftvärmeverk. Under sommarmånaderna sker produktionen i mindre pannor med tallbecksolja och biogas som bränsle. Idag finns stor osäkerhet kring framtiden för dessa bränslen.

 

Syfte/Mål: Utreda de framtida alternativen för produktion av fjärrvärme under sommartid i Hudiksvall. Därutöver fastställa de ekonomiska förutsättningarna för alternativen samt investeringsbehovet kopplat till respektive alternativ.

 

Övriga förutsättningar att utreda och beakta

  • Referensalternativ skall tas fram och utgöra jämförelsegrund
  • Gällande miljötillstånd och villkor
  • Tillgången på biogas över tid
  • Bemanningssituation och övervakningskrav
  • Styrmedel och skatter
  • Underhållsbehov vid olika förutsättningar
  • Eventuella förväntade förändringar i framtida energibehov under sommartid

 

Genomförande

Examensarbetet genomförs teoretiskt under vårterminen 2015 och skall vara klart juni 2015.

 

Ansökan och kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta Simon Pajala tel: 0650-37302 e-post:simon.pajala@varmevarden.se.

Adress: Östanbräcksvägen 2, 824 50 Hudiksvall

 

Välkommen med din ansökan senast 2015-01-31.

Se fler nyheter