Under två veckor förra sommaren deltog Gustaf Molin från Värmevärden i en expedition på Svalbard. Målet med resan var att deltagarna skulle få se klimatförändringarna med egna ögon – och få kunskap om hur vi alla kan hjälpa till och vända utvecklingen åt rätt håll.

Se fler nyheter