Ibland blir det inte riktigt som vi tänkt oss och i år har tryckfelsnisse varit framme i två av våra prisutskick inför 2022. Nedan följer information till dig det berör:

Småhus Kristinehamn

I det tillhörande prisbrevet till Fjärrvärmepris småhus 2022 (Kristinehamns värme AB) informerade vi om att priset för fjärrvärme inför 2022 skulle justeras med 0,5 procent. Den korrekta siffran är 2,3 procent. Det motsvarar en ökning av kostnaden för uppvärmning och tappvarmvatten med 39 kr per månad för en villa med 20 000 kWh förbrukning. Höjningen motsvarar 2,4 öre per kWh vid denna årsförbrukning.

Det redovisade priset i den utskickade prislistan är korrekt och den uppmärksamme kunden har redan noterat felet med procentsatsen i prisbrevet. På vår hemsida hittar du som kund utskickad prislista: Prismodell för småhus

Företag Hudiksvall med omnejd

I tidigare utskick Fjärrvärmepris Företag 2022 (Hudiksvall, Delsbo, Iggesund & Sörforsa) har ett fel smugit sig in. I det redovisade spetspriset har två siffror bytt plats, vilket gjort att spetspriset har blivit för högt.

Ett brev har skickats ut till berörda kunder med en ny prislista där spetspriset har ändrats till korrekt värde. Du finner även korrekta prislistor på vår hemsida: Prismodell för företag

Se fler nyheter