Torsby ligger cirka 12 mil norr om Karlstad i Värmlands län. Värmevärden och Moelven Notnäs AB har ett energisamarbete genom Notnäs sågverk. Samarbetet innebär att Värmevärden investerat i ökad biobränslekapacitet och förbättrad rökgasrening.

Miljövinsterna är stora eftersom värmeverket förser både Notnäs såg och stora delar av fastigheterna i Torsby med värmeenergi. Detta ger i sin tur ytterligare positiv miljöpåverkan eftersom tidigare överbliven bark inte behöver transporteras med lastbil till andra värmeverk.

Anläggningen består av två fastbränslepannor och två oljepannor. Bränslet består i huvudsak av bark och spån från sågverket, torrflis och en liten mängd eldningsolja. Energiförsäljningen är cirka 92 GWh per år vilket motsvarar förbrukningen hos 4600 villor.

Tillbaka till kartöversikt