Under 2020-2021 bygger vi en helt ny produktionsanläggning i Säffle för att säkra leveransen av hållbar fjärrvärme till Säffleborna. I samband med projektet Framtidssteget Säffle så har vi även bytt namn på bolaget från Säffle Fjärrvärme till Värmevärden Säffle AB.

Den nya skorstenen lyftes på plats lördagsmorgonen den 14 november 2020.

1998 bildades bolaget Säffle Fjärrvärme, idag heter bolaget Värmevärden Säffle AB och ägs sedan 1 augusti 2017 till 100 procent av Värmevärden. Bolagets uppbyggnadsskede blev klart i och med kulvertkorsningen av Byälven 2001. Därmed kan både östra och västra innerstaden försörjas med restvärme från Nordic Paper Seffle. Värmekunderna utgörs av bostäder, lokaler och ett mindre antal industrier.

Samverkan med ortens industrier är väl utvecklad så att Säffleborna har möjligheten att på ett miljöriktigt sätt nyttja värme som annars enbart skulle ha kylts bort i luften eller i Byälven. Produktion sker i ett samarbete med Nordic Paper Seffle.

Bränslet består idag av restvärme, biobränslebaserad överskottsånga, pulver, bark, flis samt två biobränslepannor á 4 MW som eldas med pellets. Verket har även två oljepannor för spets och reserv och levererar totalt 55 GWh. Den nya anläggningen byggs för att kunna elda återvunna bränslen. Du kan läsa mer om projektet och följa bygget i realtid via vår webbkamera på sidan för Framtidssteget Säffle.

Tillbaka till kartöversikt