Säffle Fjärrvärme bildades 1998. Bolagets uppbyggnadsskede blev klart i och med kulvertkorsningen av Byälven 2001. Därmed kan både östra och västra innerstaden försörjas med restvärme från Nordic Paper Seffle. Värmekunderna utgörs av bostäder, lokaler och ett mindre antal industrier.

Samverkan med ortens industrier är väl utvecklad så att Säffleborna har möjligheten att på ett miljöriktigt sätt nyttja värme som annars enbart skulle ha kylts bort i luften eller i Byälven.

Produktion sker i ett samarbete med Värmevärden och Nordic Paper Seffle. Bränslet består av restvärme, biobränslebaserad överskottsånga, pulver, bark, flis samt två biobränslepannor á 4 MW som eldas med pellets. Verket har även två oljepannor för spets och reserv och levererar totalt 55 GWh.

Säffle Fjärrvärme ägs sedan 1 augusti 2017 till 100 procent av Värmevärden.

Tillbaka till kartöversikt