Tidigare bedrevs fjärrvärmen i Leksand och Rättvik som två enskilda verksamheter. Men sedan 2020 så bedriver Värmevärden verksamheten genom ett partnerskap med Dala Energi och Rättviks kommun. Tillsammans kan vi skapa en mer effektiv verksamhet och utveckla värmen i båda kommunerna.

Den 1 februari 2020 bildades Värmevärden Siljan AB, ett delägt bolag som ägs till 51 % av Värmevärden AB och till 24,5 % av Dala Energi AB respektive Rättviks kommun. I Rättviks kommun levererar vi fjärrvärme till tätorten men även till Boda och Vikarbyn.

Anläggningen i Rättvik byggdes 1983 och består av två fastbränslepannor för biobränslen och en oljepanna som används som reserv. Vi har 380 kunder med totalt 500 anslutningar i Rättvik. De förbrukar ungefär 31 GWh per år vilket motsvarar årsförbrukningen av 1550 villor.

Tillbaka till kartöversikt