År 2004 färdigställdes ett nytt kraftvärmeverk som dels förser ortens raffinaderi med processånga, dels levererar fjärrvärme till fastigheter i Nynäshamn.

Anläggningens huvudbränsle är returflis och skogsflis, därtill nyttjas även restvärme från raffinaderiet, det vill säga bränslen med mycket liten miljöpåverkan. Energisystemet har åstadkommit stora miljöbesparingar i Nynäshamn, bland annat har koldioxidutsläppen minskat med 94 procent för anslutna kunder.

Kraftvärmen i Nynäshamn, togs i drift 2004. Den bygger på ett samarbete mellan samhälle, energibolag och industri för att skapa ett energisystem som är högeffektivt och samtidigt har en låg miljöpåverkan. Energibolaget byggde kraftvärmeverket och ett nytt fjärrvärmenät, raffinaderiet Nynas AB byggde om sitt kylsystem för att kunna leverera restvärme som tidigare kyldes bort och samhället anslöt sina fastigheter till fjärrvärmenätet. Allt detta har inneburit att koldioxidutsläppet minskat med 94 procent för anslutna kunder. 

När det nya energisystemet togs i drift var raffinaderiet i Nynäshamn det enda i världen som utnyttjade biobränslebaserad ånga.

Förutom Nynas AB och kommunens bolag så har vi bostadsrättsföreningar, fastighetsföretag och privatpersoner som kunder i centrala Nynäshamn. 

Energiförsäljningen är cirka 220 GWh per år, vilket motsvarar energin till cirka 11 000 villor.

Tillbaka till kartöversikt