Tidigare bedrevs fjärrvärmen i Leksand och Rättvik som två enskilda verksamheter. Men sedan 2020 så bedriver Värmevärden verksamheten genom ett partnerskap med Dala Energi och Rättviks kommun. Tillsammans kan vi skapa en mer effektiv verksamhet och utveckla värmen i båda kommunerna.

Den 1 februari 2020 bildades Värmevärden Siljan AB, ett delägt bolag som ägs till 51 % av Värmevärden AB och till 24,5 % av Dala Energi AB respektive Rättviks kommun. I Leksands kommun levererar vi fjärrvärme till industrifastigheter, flerfamiljshus, förvaltningslokaler, skolor och småhus.

Produktionen av fjärrvärme sker till 99 procent med biobränsle från Dalarnas skogar. I Limhagen, alltså nära miljöstationen i Leksand, finns vår anläggning som byggdes 2000. Anläggningen består av två fastbränslepannor och en oljepanna för reserv. Vår nyaste biobränslepanna – som vi kallar Flisa – installerades 2009.

Tillbaka till kartöversikt