Sannaverket producerar hetvatten till Kristinehamns tätort. Den totala produktionen uppgår till cirka 110 GWh. Biobränslepannorna på 8 och 13 MW med rökgaskondenseringar på 3 och 5 MW eldas med bark, flis och skogsbränslen. Fem oljepannor finns för spets och reserv.

Under våren 2016 påbörjade Värmevärden och Kristinehamns Energi ett arbete i att sammanfoga de två verksamheterna till ett gemensamt bolag där Värmevärden äger 66 procent och Kristinehamns kommun (via sitt energibolag) äger 34 procent. Värmevärden har sedan 1994 (tidigare Värmlandsvärme och Fortum) producerat fjärrvärmen på orten som sedan distribuerats ut till slutkund genom Kristinehamns Energi. I och med samgåendet ansvarar det nya bolaget för både produktion och distribution av fjärrvärmen.

Det nya bolaget, Kristinehamns Värme AB, startades 1 september 2016.

Tillbaka till kartöversikt