Kopparberg är centralorten i Ljusnarsbergs kommun, Örebro län. Orten präglas främst av sin historia inom Bergslagen med gruvor och hyttor men även av skogsnäringen. Numera domineras den dock av Kopparbergs Bryggeri som framgångsrikt exporterar öl och läsk bryggda på ortens fina källvatten. Vi försörjer de större fastigheterna på orten med fjärrvärme producerad med rent träbränsle.

Värmevärden producerar och distribuerar 11 GWh fjärrvärme till Kopparberg. Panncentralen Gruvbacken består av en brikett/flispanna på 2,5 MW samt två oljepannor som reserv och spetslast. Värmeproduktionen baseras för närvarande på flis, pellets samt olja.

Tillbaka till kartöversikt