Strax söder om Hudiksvall ligger den lilla industriorten Iggesund. Här levererar vi värme både till villor och till stora industrier. Vi samarbetar gärna med industrierna för att ta reda på värme som annars skulle gå till spillo. Iggesunds Bruk är ett exempel där vi återanvänder energi för uppvärmning av fastigheter. Det har vi gjort sedan 2005.

Genom energisamarbetet med Iggesund Paperboard (bilden) förses Iggesunds tätort med fjärrvärme. 75 procent av värmen i husen och varmvattenkranarna produceras med hjälp av restvärme. En värmeväxlare ser till att ta till vara på energi som tidigare gick ut i havet.

Tillbaka till kartöversikt