Mitt i Sverige, efter Hälsingekusten, ligger Hudiksvall. Här bor 37 000 glada Hudikbor, varav 15 500 i Hudiksvalls tätort. Det är en av Norrlands allra äldsta städer med en bevarad fiskarstad i centrum. Mitt i denna idyll befinner sig Värmevärden för att år efter år producera hållbar värme samt förnyelsebar el genom de anläggningar och fjärrvärmenät som finns i närområdet. Fjärrvärmenätet i Hudiksvall med omkringliggande orter har successivt byggts ut från starten 1974.

Vi levererar värme till allt ifrån villor till stora industrier, med industrierna samarbetar vi gärna för att ta reda på värme som annars skulle gå till spillo.

Djupedsverket utgör med sitt läge nära Hudiksvall en basproduktionsanläggning av fjärrvärme för Hudiksvalls centralort. I Hudiksvall produceras dessutom elkraft vid kraftvärmeverket.

I Hudiksvall använder vi även fjärrvärme för att producera kyla i fastigheter. Vi använder sorptiv kylteknik vilket innebär att inga köldmedier används, det minskar också elanvändningen och det är bra.

Tillbaka till kartöversikt