I Hällefors har vi ett nära samarbete med Ovako Steel som vi förser med fjärrvärme. Tack vare vårt system kan vi använda deras egen restvärme för att värma deras lokaler. När de producerar mer värme än de själva behöver får Hällefors tätort istället nytta av den, i hus och varmvattenkranar. 

I Hällefors finns en fastbränslepanna på 8 MW, en rökgaskondensor på 2 MW samt en oljepanna för spets-och reservproduktion. På Ovako Steels fabriksområde finns en gaspanna för spillvärmeåtervinning i stålverket, samt två oljepannor för reservproduktion som är ihopkopplat med fjärrvärmenätet. Därigenom kan vi omhänderta spillvärme från Ovakos produktion.

Anläggningen i Hällefors producerar och distribuerar fjärrvärme i Hällefors och Grythyttans tätorter. Här använder vi över 75 procent förnyelsebar energi i form av sågspån, bark och flis samt 20 procent spillvärme från Ovako.

Tillbaka till kartöversikt