Värmevärdens anläggning i Grums är ett bra exempel på hur det går att integrera värmeförsörjning till ett samhälle med närliggande industrier. Vi använder överskottsvärme från Gruvöns Bruk (BillerudKorsnäs AB) som annars skulle gå till spillo, till att värma husen i tätorten.

Vår huvudsakliga produktion av värme i Grums sker inom Gruvöns Bruk där överskottsvärmen från kartongbruket tillvaratas. Avtal om fjärrvärmeleverans till Grums samhälle har funnits ända sedan 1999 med Grums Kommun. Som spets och reserv har Värmevärden övertagit landstingets panncentral.

Värmevärden svarar också för distribution av hetvatten från Gruvöns Bruk (BillerudKorsnäs AB) till Gruvöns sågverk (Stora Enso). Sågverket i sin tur förser Gruvöns Bruk med bränsle genom sitt barkspill.

Tillbaka till kartöversikt