Delsbo ligger vackert beläget vi Dellensjöarna och är en typiskt lämplig ort för en mindre fjärrvärmeanläggning. Tätorten består främst av bostadshus och affärslokaler med villabebyggelsen runtom. 

Panncentralen i Delsbo förser tätorten med fjärrvärme. Panncentralen som togs i drift 2002 har en fastbränslepanna på 2,5 MW för oförädlade biobränslen och en rökgaskondensering på 0,6 MW. Det gör att anläggningen till största delen drivs av förnyelsebart bränsle. Anläggningen är försedd med tre oljepannor men de utgör spets- och reservpannor.

Tillbaka till kartöversikt