Källhagsverket är Värmevärdens huvudproduktionsanläggning i Avesta, här arbetar 28 personer med att underhålla och utveckla fjärrvärmen för närområdet. Värmen i Avesta fjärrvärmenät kommer i huvudsak via avfallsförbränning, spillvärme från Outokumpu och biobränslen. Olja står endast för några få procent av det totala energibehovet.

Fjärrvärmen i Avesta startade redan under 1940-talet med att bostadsföreningen Krylbobostäder försåg sina nybyggda fastigheter med kvarterscentraler som eldades med kol, koks eller olja. Sedan dess har fjärrvärmenäten utvecklats och stadsdelarna nyttjar nu ett gemensamt fjärrvärmenät som täcker större delar av Avesta, Krylbo och Skogsbo.

Under åren som gått har verksamheten vuxit både i antal kunder och i levererad volym för att idag bli den dominerande uppvärmningsformen i Avestas tätorter. Våra enskilt största kunder är Avesta kommun med dess bolag, Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB. Större industrier som använder fjärrvärme är Outokumpu, vilket även levererar spillvärme till oss, samt AB Karl Hedin sågverk i Krylbo där vi har ett energisamarbete som omfattar både fjärrvärme och bränsleleveranser.

I Avesta har vi också cirka 1200 småhuskunder.

Tillbaka till kartöversikt