2020-07-02 11:23
Vikarbyn

Vikarbyn ligger vid Siljan, 8 kilometer nordväst om Rättvik. Vi har 32 kunder med totalt 37 anslutningar i Vikarbyn. De förbrukar ungefär 2,5 GWh per…

2020-07-02 10:47
Boda

Boda ligger 17 kilometer norr om Rättvik. Vi har 30 kunder med totalt 39 anslutningar i Boda. De förbrukar ungefär 2 GWh per år vilket…

2020-07-01 11:48
Insjön

Insjön ligger cirka 10 kilometer sydost om Leksand. Orten är känd för sitt stora postorderföretag men även sina sågverk. Vår värmeanläggning i Insjön – BIODALs…

2020-05-06 15:50
Leksand

Tidigare bedrevs fjärrvärmen i Leksand och Rättvik som två enskilda verksamheter. Men sedan 2020 så bedriver Värmevärden verksamheten genom ett partnerskap med Dala Energi och…

2020-04-29 11:50
Stockholm

På vårt kontor i Stockholm arbetar sju medarbetare med olika projekt och frågor som rör Värmevärdens samtliga anläggningar. Det är allt från anläggningsutveckling och bränslestrategier…

2020-04-24 14:55
Örebro

På huvudkontoret i Örebro arbetar närmare 20 medarbetare. Här finns vår Ekonomiavdelning, Kund- & Marknadsavdelning där bland annat vår kundservice ingår, HR samt VD, driftchef…

2020-04-16 9:33
Sörforsa

Sörforsa ligger i Hudiksvalls kommun, cirka 1 mil väster om Hudiksvall. Av de 1500 invånarna i tätorten får en del sin värme från vår panncentral….

2020-04-16 9:31
Säffle

Säffle Fjärrvärme bildades 1998. Bolagets uppbyggnadsskede blev klart i och med kulvertkorsningen av Byälven 2001. Därmed kan både östra och västra innerstaden försörjas med restvärme…

2020-04-16 9:29
Stöllet

Stöllet ligger cirka 40 km norr om Torsby i Värmlands län. På anläggningen i Stöllet använder vi biobränsle i form av träbriketter för att producera…

2020-04-16 9:16
Stora Vika

I Stora Vika cirka 10 km från Nynäshamn finns ett av våra mindre fjärrvärmenät. Vi har 5 kunder med totalt 6 stycken anslutningar. De förbrukar…