Värmevärden använder vissa så kallade ”cookies” för att möjliggöra vissa funktioner på www.varmevarden.se och för att skapa en bättre upplevelse vid besök på webbplatsen. Detta innebär att information överförs mellan olika webbsidor, exempelvis när någon ingår ett avtal via hemsidan eller kontaktar Värmevärden via hemsidan.

Cookies kan också komma att används också för att ta fram besöksstatistik i syfte att förbättra utformningen och användningen av webbplatsen.

Värmevärden använder inte cookies för att registrera personuppgifter om någon enskild person.

Användare som inte godtar användning av cookies kan ändra inställningarna i den egna webbläsaren så att den automatiskt blockerar cookies. Detta kan dock medföra att www.varmevarden.se inte kan användas på avsett sätt, eller att vissa funktioner inte kan användas.

Vad är en cookie?

En cookie är en textbaserad datafil som webbplatsen du besöker kan begära att få spara i din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien kan användas för att följa en besökares användning av webbplatsen.

Följande cookies används generellt

Värmevärden använder generellt få cookies på webbplatsen, huvudsakligen för vissa funktioner och för att anpassa webbplatsen men även för att mäta besök och användning.

Sparad information innehåller inga personuppgifter och används inte för att registrera de webbsidor som du besöker. Cookiesen tas bort när du stänger webbläsaren.

Följande cookies av informationsmeddelandet om cookies på varmevarden.se:

  • toolbelt_accepted_cookies
  • _pk_id.1.5b2d
  • _pk_ses.1.5b2d

Undvika cookies

Accepterar du inte cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar till lagring av cookies, eller frågar varje gång en webbplats begär att få spara ned en cookie. I webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies tas bort. För mer information se webbläsarens hjälpsidor.

Mer information om cookies finner du på Post- och telestyrelsens hemsida.

Länkning

Uppgifterna på denna webbplats avser Värmevärden eller annat bolag inom Värmevärdenkoncernen när detta särskilt anges. Värmevärden svarar inte för innehållet på länkade hemsidor.

Det är tillåtet att lägga in en länk till www.varmevarden.se under förutsättning att länken leder till startsidan och att det klart anges vem som har upphovsrätt.